lợi thế mới ngô ngô

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 phiếu bầu, Trung bình cộng: 4.75 ra khỏi 5)
Đang tải...

agriculture and grains are basic products for human being especially corn which has

thouands of history and old grains,almost everywhere maize are planted. in acient

ngày,people process maize by hand to tear the skins of corn and take off the kernel

by simple tools even by hand. as society developed,the first maize thresher machine

is born which is hand operation maize thresher machine but that machine has low

efficiency and waste much labor.now new combination maize thresher machine

has two functions of peeling and threshing with types of up-down and left-right which can greatly save labor and time.

gọt vỏ ngô máy ép ngô
Hãy liên lạc ngay bây giờ!

Nếu bạn đang cần bất kỳ thiết bị,hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thiết bị của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi! Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng một ngày làm việc.

    quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi,chúng tôi cam kết đánh dấu để đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo mật.

    Hàng đầu