abalimi bommbila nokolweni baqaphele okusanhlamvu okukhulu

indoda eyodwa ingazizwa ikhululekile kakhulu lapho okusanhlamvu okukhulu njengokusanhlamvu noma ukolweni kugeleza njengamanzi noma isihlabathi ngeminwe yakhe nasezinyaweni zakhe .Kodwa leyo mizwa emenza ajabule isheshe iphenduke imizwa yokwesaba.. Lokho abantu abaningi abakhohlwa noma abangakuboni ukuthi okusanhlamvu okushesha okugeleza kungamanzisa umuntu ngemizuzwana embalwa, ikakhulukazi lapho okusanhlamvu sekukhululiwe kusuka ngaphansi okufana emgqonyeni wokusanhlamvu noma enqoleni yokusanhlamvu.

Lakanye indoda eyodwa idonswa phansi inqwaba yezinhlamvu, kungacishe kube nzima ukukhipha lowo muntu. Ngisho nomuntu ongcwatshwa kuphela okusanhlamvu kudoti wakhe, kudinga amakhulu wamaphawundi wamandla wokudonsa ukuze uwakhiphe okusanhlamvu, I-powder eningi kakhulu kunaleyo umuntu oyedwa angayikhiqiza ukuze asindise omunye umuntu noma bona uqobo ezinsizeni ezinkulu. Ingcindezi ebekwa ngumzimba emzimbeni womuntu engcwatshwe ngaphansi kwamasentimitha ambalwa okusanhlamvu isebenza njenge-boa constrimor. Njengoba umuntu ephefumula ngaphandle, okusanhlamvu kudlulela emzimbeni ukugcwalisa isikhala esake sahlalwa esifubeni somuntu esandisiwe. Lapho izinhlamvu sezisendaweni, umuntu akasakwazi ukuphefumula futhi futhi umuntu uzophelelwa yisikhathi ngenxa yokuntuleka komoya-mpilo. Lokhu kungenzeka ngokushesha okukhulu. Okwaqala ukuba mnandi kungaphela kabuhlungu.

ukolweni okusanhlamvu

Kunezindlela eziningi umuntu angangcwatshwa ngazo, noma oboshwe ngezinhlamvu ezinkulu. lapho Umuntu

1. imelela okusanhlamvu okukhulu okunyakazayo noma okugeleza kusuka phansi kwenqwaba. Izinhlamvu ezigelezayo zisebenza njengesihlabathi esigelezayo esisheshayo bese sikhulula lowo muntu ngemizuzwana embalwa..

2. ima noma ngaphansi kwesimo sokubopha amabhuloho. Ukuvala amabhulokhi kwenzeka lapho okusanhlamvu kuhlangana ndawonye, ngenxa yomswakama, edonsa indawo engenalutho ngaphansi okusanhlamvu njengoba ilayishwa. Uma umuntu emi noma ngaphansi okusanhlamvu okuhlanganisiwe noma ngaphansi, lingawa, mhlawumbe singalindele, ukungcwaba umuntu

3. imi eduze kwenqwaba yezinhlamvu ezinqwabelene ngasohlangothini lomgqomo. Inqwaba yezinhlamvu ingawela kumuntu ngokungazelele noma lapho umuntu ezama ukuyikhipha.
Izinhlamvu ezigelezayo ngeke zisekele isisindo somuntu ezizocindezela umuntu phansi zingene ezingubeni ezinkulu lapho zigeleza.

Ucwaningo selukhombisile lokho kuze kube 400 lbs. kwamandla okucindezela kuyadingeka ukukhipha umzimba okusanhlamvu okujulile okhalweni. Lokho kungaphezu kwamandla anele okulimaza unomphela ikholomu yomgogodla.

Abalimi bamabele: Qaphela,futhi usebenza ngokuphephile uzungeze okusanhlamvu okukhulu noma ukugcinwa okusanhlamvu okukhulu
Ngena Manje!

Uma uswele noma yimiphi imishini,noma uma unemibuzo ngemishini yethu. Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi! Ithimba lethu lochwepheshe lizokuphendula ngaphakathi kosuku lwebhizinisi elilodwa.

    Ubumfihlo bakho kubalulekile kithi,sizibophezele ukumaka ukuthi ubumfihlo bakho buyimfihlo.

    Phezulu